La psicomotricitat és per definició l’habilitat del moviment intencionat (no reflex) que integra l’expressió, creativitat i mobilitat a partir del cos, i el treball és fonamental per un bon desenvolupament físic i cognitiu, sobretot en els més petits.

La gimnàstica és una amplificació literal del concepte de psicomotricitat i nosaltres la emprem com a mitjà de formació per millorar la coordinació, agilitat i equilibri dels nens i nenes.

Tot i que es troba implícit en tot l’esport, aquest treball de psicomotricitat l’enfoquem als grups de petits.