Grups de perfeccionament de la gimnàstica amb objectiu competitiu tant a nivell autonòmic com nacional.

B1

Dimarts de 17:30 a 19:45, dijous de 17:30 a 19:30 i divendres de 17:30 a 20:00.

B2

Dimarts dimecres i dijous de 17:30 a 19:30 i divendres 17:30 a 20:00.

B3

Dilluns de 18:00 a 21:00, dimarts de 18:30 a 21:00, dijous i divendres de 19:00 a 21:00 i dissabte 9:30 a 12:00.

B4

Dimarts i dimecres de 18:30 a 21:00, dijous i divendres de 19:00 a 21:00.

B5

Dilluns i divendres de 19:00 a 21:00, dimarts i dimecres de 18:30 a 21:00.