En els següents apartats podreu trobar tota la informació sobre els grups d’entrenament, horaris i quotes.