MINI BABY GYM – 2015
ESCOLETA – (1) 14/13 (2) 12/11
BABYGYM – (1) 2014 (2) 14/13
PREGYM – (1) 11/12 (2) 11/12
PREGAM – (1) 11/13 (2) 11/13

 

No competició
Psicomotricitat adaptada a la gimnàstica.
1 o 2 hores setmana.
Minibaby gym i Escoleta
Divendres 17:30 a 18:30
Babygym1, Pregym 1, Pregam 1
Dilluns i dimecres 17:30 a 18:30
Babygym 2, Pregym 2, Pregam2
Dimarts i Dijous 17:30 a 18:30

 

ESCOLA – 1,2,3,4,5,6, i 7
Competició de formació.
Consell Comarcal.
Treball d’iniciació aparells i coreografia.
2 dies 4h o 3 dies 4h30’
Escola 1 i 2 gaf
Dimarts i Dijous 17:30 a 19:30
Escola 3 i 4 gaf
Dimarts 19:00 a 21:00
Dijous 18:30 a 20:30
Escola 5 gaf
Dilluns, Dimarts i Divendres
19:30 a 21:00
Escola 6 gaf
Dilluns, Dimecres i Divendres
19:30 a 21:00

Competició de formació.
Consell Comarcal.
Treball d’iniciació aparells.
Escola 1 gam 11/09
Dimarts i Dijous 18:30 a 20:00
Escola 2 gam 08/07
Dimarts i Dijous 19:30 a 21:00
Escola 3 gam + 06
Dilluns i Divendres 19:30 a 21:000

Competició Escolar de Federació Catalana.
Treball d’aparells.
3 dies 6h/setmana
C1 Gaf, 2012-2011
C2 Gaf 2012-2011
Dilluns, Dimecres i Divendres
17:30 a 19:30
C3 Gaf 2008 -2006
C4 Gaf +2006
Dilluns, Dimecres i Divendres
19:90 a 21:00

Dimarts i dijous

Pràctica de l’acrobàcia Treball d’aparells.
Preparació per oposicions de bombers
Per a nois i noies de +16 anys.
Adults, + 2001
Dimarts i Dijous 20:30 a 21:00

Competició Promoció de la Federació Catalana.
Cto de Base d’Espanya (cal classificar-se)
Treball de PF i d’aparells.
Promogam 1
Dillunsi Divendres 17:30 a 19:30
Dimecres 17:30 a 19:00
Promogam 2
Dilluns, Dimecres i Divendres.

Competició Base de la Fe-deració Catalana. Cto de Base nacional (Decisió de l’equip tècnic)
Base 1 Gaf
Dll, Dc i Dv….. 17:30 a 20:00
Dijous…………….17:30 a 19:30
Base 2 Gaf
Dilluns ………….. 18:30 a 21:00
Dimarts…………. 19:00 a 21:00
Dijous……………. 18:00 a 20:30
Divendres……… 17:30 a 20:15
Dissabte………… 09:30 a 12:30
Base 3 Gaf
Dilluns ………….. 18:15 a 21:00
Dimarts…………. 19:00 a 21:00
Dimecres………. 18:30 a 21:00
Dijous……………. 18:00 a 20:30
Divendres……… 19:00 a 21:00
Dissabte………… 09:30 a 13:30
Base 4 Gaf
Dilluns ………….. 18:15 a 21:00
Dimarts…………. 19:00 a 21:00
Dimecres………. 18:30 a 21:00
Divendres……… 17:30 a 21:00
Dissabte………… 09:30 a 13:30

TECNIGAM 1,2,

Competició Nivells de la Federació Catalana.
Participació Cto Espanya
Tecnigam 1
Dilluns i Dimecres 17:30 a 19:30
Dimarts i Dijous 17:30 a 19:00
Dissabte 09:30 a 13:30
Tecnigam 2
Dilluns i Dimecres 18:30 a 21:30
Dimarts i Dijous 17:30 a 20:30
Divendres 17:30 a 21:00
Dissabte 09:30 a 13:30

Via O GAF,
1-VO 1,2
2- VO 3,4,5,6
3- VO7,8,9,10
Competició Nivells de la Federació Catalana.
Participació Cto Espanya
Equips Iberdrola.
Via Olímpica 1
Dll,Dc i Dv 17:30 a 20:00
Dissabte 11:00 a 13:30
Via Olímpica 2
De Dilluns a divendres
17:30 a 20:30
Dissabte 09:30 a 13:30
Via Olímpica 3
Dll, Dc i Dv….. 17:30 a 21:00
Dijous 17:30 a 20:30
Dissabte 09:30 a 13:30
Matins: Dimarts i Divendres de 11:30 a 14:00