En Didi ha estat convocat per la RFEG per participar a la Berlín Junior Cup del 4 al 7 d’abril ….